Invigningsceremoni – Du raitar upp mig

Live

Stefan Nykvist och Verf Lena Egardt framför Du raitar upp mig (You raise me up) som en avslutning på invigningsceremonin i Älvdalens kyrka. Översatt av Verf Lena Egardt till älvdalska.