Sändningstider från Vasaloppets sommarvecka 2024

 (med reservation för eventuella ändringar)

Fredag 9 augusti – Cykelvasan Öppet Spår, Cykelvasan 45, Cykelvasan 30 och Ungdomscykelvasan

07.00 – 19.30 Direktsändningar från start, kontroller och mål
Följ deltagarna genom arenan via våra fasta kameror på startplatsen i Sälen och Oxberg, kontrollerna i Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg och Eldris samt målet i Mora. Första start i Cykelvasan Öppet Spår och Ungdomscykelvasan är 08.00. Första målgång i Ungdomscykelvasan ca 09.00. Första start i Cykelvasan 30 14.00 samt Cykelvasan 45 15.30.

07.45 – 10.00 Ungdomscykelvasan Live  
Se uppgörelsen av Ungdomscykelvasan med första start i Oxberg 08.00. Följ med ungdomarna via våra cyklande reportrar Marcus Ljungqvist och Fredrik Dahl. Kommentator: Martin Sellberg. Expert: Anders Ekh

10.00 – 12.00 Cykelvasan Öppet Spår, Cykelvasan 45 och Cykelvasan 30 Live  
Följ vår livesändning från dagens cykellopp.

12.00 – 12.45 Prisutdelning Ungdomscykelvasan 

12.45 – 19.30 Cykelvasan Öppet Spår, Cykelvasan 45 och Cykelvasan 30 Live  
Följ vår livesändning från dagens cykellopp. Ute i arenan har vi reporter Anders Ekh som träffar deltagarna.

Lördag 10 augusti – Cykelvasan 90

07.00 – 20.00 Direktsändningar från start, kontroller och mål
Följ deltagarna genom arenan via våra fasta kameror på startplatsen i Sälen, kontrollerna i Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg och Eldris samt målet i Mora.

07.20 – 13.00 Cykelvasan 90 Live
Se elitens spännande uppgörelse i Cykelvasan 90 2024. Damerna startar 07.30 och herrarna startar 08.15. Förväntad målgång för damerna ca 10.45 och herrarna ca 11.00. Kommentator: Martin Sellberg. Expert: Roberto Vacchi

13.00 – 13.30 Prisutdelning Cykelvasan 90

13.30 – 20.00 Cykelvasan 90 forts.
Följ vår livesändning från målområdet i Mora med målgångar, intervjuer och inslag från arenan. Ute i arenan befinner sig reporter Anders Ekh. Vi sänder till sista deltagare gått i mål!

Fredag 16 augusti – Funkisvasan, Barnens Vasalopp löpning och Trailvasan 10

14.00 – 21.00 Direktsändning från mål
Följ deltagarna vid start och målgång av Funkisvasan, Barnens Vasalopp löpning och Trailvasan 10 via vår fast kamera i mål. Start Funkisvasan 14.00 följt av Barnens Vasalopp löpning 16.30 samt Vasaloppet 10 18.00.

Lördag 17 augusti – Ultravasan 90, Ultravasan 45, Trailvasan 30 och Vasastafetten

05.00 – 20.00 Direktsändningar från start, kontroller och mål
Följ deltagarna genom arenan via våra fasta kameror på startplatsen i Sälen, kontrollerna i Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg, Hökberg och Eldris samt målet i Mora. Start kl 05.00 i Sälen för Ultravasan 90. 08.00 startar Vasastafetten i Sälen. 09.00 startar Ultravasan 45 samt 11.30 startar Trailvasan 30 vid startplatsen i Oxberg.

08.00 – 11.00 Ultravasan 90 Live
Från 08.00 kommenteras sändningen av Martin Sellberg och expert Johnny Hällneby.

Ca 10.50 förväntas första målgången i Ultravasan 90.

Ca 11.40 förväntas första målgången i Ultravasan 45.

Ca 14.40 förväntas första målgången i Trailvasan 30.

Ca 13.00 förväntas första målgång i Vasastafetten.

14.30 – 15.00 Prisutdelning Ultravasan 45 och Trailvasan 30

15.00 – 16.00 Dagens sändning forts.
Vi följer deltagarnas resa i Vasaloppsarenan tillsammans med reporter Viktoria Stärner och våra kommentatorer i mål. Viktoria besöker Oxberg och Hökberg!

16.00 – 16.30 Prisutdelning Ultravasan 90 och Vasastafetten

16.30 – 21.00 Dagens sändning forts.
Vi följer deltagarnas resa i Vasaloppsarenan tillsammans med reporter Viktoria Stärner och våra kommentatorer i mål. Viktoria besöker Eldris tillsammans med Johnny Hällneby och sedan tar hon sig vidare till målet i Mora. Vi sänder till sista deltagare gått i mål.