Vasaåket

För att Vasaloppet skulle kunna fortsätta att vara en motor för motion och hälsa även under pandemin öppnade vi 2021 upp vår 90 kilometer långa Vasaloppsarena mellan Sälen och Mora som en anläggning. Med en rad försiktighetsåtgärder erbjöds alla att – utifrån rådande riktlinjer i samhället – komma och genomföra Vasaåket här på plats.