Startplats Oxberg – Nattvasan 45 och 30 2024

Live

Se alla deltagare vid starten i Oxberg fredag 1 mars 2024
Nattvasan 30 startar 19.00 och Nattvasan 45 startar 20.00.

See all participants at the start in Oxberg.
Nattvasan 30 starts 7.00 PM and Nattvasan 45 starts 8.00 PM
Friday, March 1, 2024