Startplats Oxberg – Nattvasan 30 och 45

Live

Se alla deltagare vid starten i Oxberg fredag 3 mars 2023
Nattvasan 30 startar 19.00 och Nattvasan 45 startar 20.00.

See all participants at the start in Oxberg.
Nattvasan 30 starts 7.00 PM and Nattvasan 45 starts 8.00 PM
Friday, March 3, 2023