Startplats Sälen – Stafettvasan

Live

Se alla deltagare vid starten i Sälen fredag 3 mars 2023. Starter vid 07.00 och 09.00.

See all participants at the start in Sälen. Starts at 7.00 AM and 9.00 AM.
Friday, March 3, 2023