Ultravasan Direkt 2022

Live

Vasaloppet.TV sänder uppgörelserna i Ultravasan 90, Ultravasan 45, Trailvasan 30, Vasastafetten och Vasakvartetten. Martin Sellberg leder sändningen tillsammans med expert Johnny Hällneby. Viktoria Stärner rapporterar från arenan och kommer att samla upplevelser och berättelser från deltagare medan hon under dagen tar sig ner till Mora. Cyklande reportrar sänder också direkt från arenan. Fasta kameror vid alla kontroller och självklart sänds alla målgångar från målet i Mora.

OBS! Den kommentatorsledda sändningen startar 08.00 när täten i Ultravasan 90 passerar Evertsberg.

Lördagen den 20 augusti 2022.