Startplats Oxberg – Trailvasan 30 och Ultravasan 45

Live

Se alla deltagare vid starten av Ultravasan 45 och Trailvasan 30 i Oxberg lördag 19 augusti 2023

09.00 start Ultravasan 45
11.30 start Trailvasan 30