Anna Stadling – När allt det här är över

Live

Anna Stadling och Anders Pettersson framför ”När allt det här är över” under Högtidsfesten 2023